BEDRIFTS- OG KONTAKTINFORMASJON

Mondelez Norge AS

Besøksadresse: Johan Throne Holsts
plass 1, Oslo
Adresse: Postboks 6658 Rodeløkka,
NO-0502 Oslo, Norge

Tlf: +47 22 04 40 22
Faks: +47 22 37 00 90
Foretaksregisteret NO 957 720 323
E-post: Ta kontakt med oss