Når du kjøper Philadelphia støtter du Redd Barna sitt arbeid i Norge

Philadelphia er partner av Redd Barna og når du kjøper et av våre produkter støtter du alle barns rett til en god start på dagen. Så nå har du med andre ord enda en god grunn til å nyte din Philadelphia-frokost! Du kan også gi et bidrag direkte til Redd Barna. For hver Vipps donasjon dobler Philadelphia beløpet.**

recipe - teddy

Andelen barn som bor i fattige familier i Norge har mer enn tredoblet seg de siste 20 årene, fra 3 % til dagens 11,7 %.*

Vi i Philadelphia vil at alle barn skal ha mulighet til å få en god start på dagen og i livet. Derfor støtter vi Redd Barna sitt arbeid i Norge. Pengene går til inkludering og gode levekår for alle barn i Norge. Sammen skal vi gi alle barn i Norge en god start på dagen og bidra til at de får like forutsetninger.

Last ned frokostinspirasjon fra Philadelphia!

*Undersøkelsen er gjennomført av Respons Analyse på oppdrag for Redd Barna (30.06.2021)
**Opp til 200.000 NOK.